Opinions

Pag-isipan ang pagpili

NGAYONG nagsimula na ang panahon ng pangangampanya ay nais nating paalalahanan ang ating mga kababayan na pag-isipan nang husto kung sinu-sino ang mga lokal at pambansang opisyal na kanilang pagtitiwalaan ng kanilang boto sa pagsapit ng araw ng eleksyon sa Mayo. Alalahanin na tulad nang dati, gagawin ng ilang pulitiko ang lahat ng makakaya para […]