Maynila*

NITONG nagdaang araw ng Linggo ay ginunita ang ika-447 taon na pagkatatag ng Maynila. Ayon sa tala ng mga historyador na Kastila, ang Lungsod ng Maynila ang ikalawa sa pinakamantandang ciudad sa Plipinas, kasunod ang Cebu sa gitnang Visayas. Ang Maynila ay itinatag noong Hunyo 24, 1571 ng conquistador na si Miguel Lopez de Legazpi matapos nitong gapiin ang Kaharian […]