Opinions

Mapagsamantala*

MAPAGSAMANTALA. Mapang-abuso. Mapang-api. Ganid. Suwapang. Ito ay ilan lamang sa mga salitang naglalarawan sa kahayupang inaasal at ipinakikita ng mga coast guard ng China sa sarili nating mga kababayan sa West Philippine Sea. Kamakailan lang ay tinalakay natin ang note verbale ng Pilipinas laban sa China na naglalaman ng mga insidenteng naganap sa ating karagatan […]