News

Ang Kapatiran*

BUKAS ay ang ika-25 taon na pagkatatag ng Confraternitas Justitiae, dating Knights of the Fraternal Order of Justice, isang progresibong Kapatiran ng mga mag-aaral ng batas sa Adamson University. Naalala ko pa kung sino-sino ang mga dumalo sa pulong ng gabing iyon sa harap ng National Press Club. Nagharap-harap kami nina Kapatid na Rolando Calara, […]