Word from the East

Ang mga pinahihirapan, pinagkakaitan at inaapi sa lipunan*

NAPAKAGANDA ng Salita ng Diyos nitong nagdaang Linggo kaya hindi ko matiis na hindi ibahagi sa inyo ang aking mga salamisim o pansariling homilya kaugnay nito.

Ang Salita ng Diyos ay hinalaw mula sa Aklat ni San Marcos (9:30-37)*. Ito ang isinasaad ng nasabing tala:

30 At nagsialis sila roon, at nangagdaan sa Galilea; at ayaw siyang sinomang tao’y makaalam niyaon.
31 Sapagka’t tinuruan niya ang kaniyang mga alagad, at sa kanila’y sinabi, Ibibigay ang Anak ng tao sa mga kamay ng mga tao, at siya’y papatayin nila; at pagkapatay sa kaniya, ay siyang magbabangong muli pagkaraan ng ikatlong araw.
32 Nguni’t hindi nila naunawa ang sabing ito, at nangatakot silang magsipagtanong sa kaniya.
33 At sila’y nagsidating sa Capernaum: at nang siya’y nasa bahay na ay tinanong niya sila, Ano ang pinagkakatuwiranan ninyo sa daan?
34 Datapuwa’t hindi sila nagsiimik: sapagka’t sila-sila ay nangagtalo sa daan, kung sino ang pinakadakila.
35 At siya’y naupo, at tinawag ang labing dalawa; at sa kanila’y sinabi niya, Kung sinoman ang ibig na maging una, ay siyang mahuhuli sa lahat, at lingkod ng lahat.
36 At kinuha niya ang isang maliit na bata, at inilagay sa gitna nila: at siya’y kaniyang kinalong, na sa kanila’y sinabi niya,
37 Ang sinomang tumanggap sa isa sa mga ganitong maliliit na bata sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap: at ang sino mang tumanggap sa akin, ay hindi ako ang tinatanggap, kundi yaong sa aki’y nagsugo.

Ang mga talatang ito ay muling nagpapatunay sa pagkiling ni Hesus, hindi sa mga makapangyarihan, may estado sa buhay o mga taong malalaki kundi sa mga hamak na paslit, mga nilalang na walang estado sa buhay, mga taong hindi kilala at walang karapatan sa mundo.

Malinaw na para kay Hesus, walang ibig sabihin ang mga titulo, ang katatayuan sa lipuna’t kapangyarihang temporal. Ano nga naman ang silbi ng yaman sa mundo kung ikaw naman ay mabubulid sa walang hanggang pagkakahiwalay sa Diyos?

Pansinin na hindi lamang ito ang ipinakitang halimbawa ni Hesus kung paano niya kinakalinga at binigyan ng pabor ang mga pinahihirapan, pinagkakaitan at inaapi sa lipunan. Walang debate rito. Malinaw ang mga halimbawa.

Sino ba ang mas ginugustong kasama ni Hesus? Hindi ba ang mga babaeng mababa ang lipad, ang mga taga-singil ng buwis, ang mga may ketong, ang mga sinasapian ng demonyo, ang mga may sakit, ang mga bata, ang mga Hentil, ang mga makasalanan. Lahat ng mga ito ay mga taong itinakwil ng lipunang ginagalawan ni Hesus.

Sila ang mga taong walang tinig sa lipunan, mga taong hindi nakikita ng mga makapangyarihan, sila….sila ang pinaglingkuran at pinangakuan ni Hesus na itaas sa kanyang kaharian sa langit, hindi ang mga papalong nasa serdote o mga pariseo.

Sila na mga walang-wala sa lipunan ang mahalaga sa mata ng Panginoon.

Ikaw sino ba ang iyong pinaglilingkuran?

* * *

Pasyalan ninyo ang Beyond Deadlines sa www.beyonddeadlines.com para sa mga balita sa ating nagbabagang panahon. Sana ay makaugalian din ninyo na bisitahin lagi ang website ng Beyond Deadlines. Salamat po.

Pasyalan nyo rin ang pahayagang Hataw sa hatawtabloid.com kung saan lumalabas din ang Usaping Bayan tuwing Miyerkoles at Biyernes. Mabibili rin ang Hataw sa suki ninyong News stand.

 

*The opinion of this author is his/hers alone. It is not necessarily the views of Beyond Deadlines.
BD Admin: You think your friends gonna like this piece? If you do, kindly share it. Thanks.
Nelson Flores, J.D., MSCK
A former reporter of the Philippine Daily Inquirer, Manila Standard Today, and a regular columnist of the Metro Manila based daily tabloid newspaper Hataw; Nelson Flores is also the former Senior Associate Editor of the Houston based Fil-Am Press and former anchor of dzXL and dzRJ's weekend talk show Usaping Bayan. Mr. Flores has a Bachelor of Arts in Journalism and Law degrees from the University of Santo Tomas and Adamson University and a holder of a study certificate from the Diocesan House of Studies, Iglesia Filipina Independiente (IFI). He is a Freemason and member of Reagan Lodge 1037 in Houston Heights under the jurisdiction of the Most Worshipful Grand Lodge of Texas and a member of the Missionary Society of Christ the King (MSCK).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.