Opinions

Mapanira*

TAYONG mga Pilipino ay likas na may takot sa Diyos, magalang sa kapwa, lalo na sa kababaihan dahil natural sa atin ang pagiging maka-nanay; masayahin, mapagtimpi’t matatag sa harap ng mga suliranin.

Gayun man ay malinaw na dahan-dahang nagkakaroon ng kontradiksyon sa ating katauhan, katwira’t damdamin dahil ginigiba ang mga magagandang katangian ng ating lahi. Opo, ginigiba ng iilan na mga mapanira nang mabuting asal at kultura, sa pamamagitan ng kanilang mga ikinikilos na napanonood natin sa telebisyon at napakikinggan sa radyo.

Pero higit pa sa atin na may edad na, mas naaapektuhan ng kontradiksyon na ito ang mga saling lahi sa ngayon. Dangan kasi ay hindi na magkatugma ang itinuturong mabuting asal sa loob ng tahana’t paaralan, at ang mga nakikita at naririnig sa labas ng campus at tahanan, lalo na kung ang napanonood nila sa telebisyon ay si Rodrigo Duterte.

Kamakailan ay ipinakita ni Duterte ang kanyang lubusang kawalang galang sa simbahang Romano Katoliko at katekismo nito sa pagsasabing “istupido ang Diyos” na kinikilala ng mga manampalataya nito. Ginawa niyang halimbawa ang tala ng pagkakalikha sa atin at sa sanglibutan na nakasulat sa Aklat ng Genesis bilang basehan ng kanyang sinabi. Bakit daw kailangang lagyan ng Diyos ng tukso ang hardin kung saan naandun si Adan at Eba. Hindi raw ba katangahan ng Diyos iyon?

Ewan ko kung saan sinuso ni Duterte ang kanyang kamalayan tungkol sa Diyos, sa Simbahan at Aklat ng Genesis, pero malinaw na nalason siya ng kanyang mga sinuso, lason na ibig din niyang susuhin ng mga kabataan ngayon.

Malinaw na hindi inaral ni Duterte ang katuruan at pagbabago na hatid ng Ikalawang Vaticano (Vatican II) kaya paurong ang kanyang paniniwala kaugnay sa Diyos, Simbahan at lalo na sa Aklat ng Genesis.

Hindi niya maaring ikatwiran na hindi niya alam na nilalason niya ang kaisipan ng mga batang walang muang. Bilang abogado alam niya ang legal maxim na “Ignorantia Legis non Excusat” na ang ibig sabihin sa ordinaryong salita ay: “Hindi katwiran o palusot ang pagiging ignorante o walang alam sa batas (sa pagkakataong ito ay kawalan ng alam tungkol sa Diyos at katuruan ng Simbahan).”

Nakalulungkot na mayroon tayong Pangulo na walang galang, hindi lamang sa ating pinaniniwalaang Diyos kundi sa ating mga mamamayan, kababaihan at mga institusyon. Totoong maraming pagkukulang ang Simbahan, pero totoo rin na marami itong ginagawa upang mapunuan ito, isa na nga dito ay ang Vatican II.

Para sa isang dambuhala at pandaigdigan na institusyon na nagsimula pa sa panahon ni Kristo Hesus, hindi madali ang mga pagbabago.

Dahil sa Vatican II na ginanap noong unang bahagi ng Dekada 60, ay kumikilos at naaabot ngayon ng kamay ang Simbahan sa mga taong mahihirap, pinagkakaitan at inaapi sa lipunan kaya ang pari ay nakikita na natin na nakikisalamuha sa mga taong hindi nililingon ng mga nasa kapangyarihan. Ang mga paring ito rin ang ngayon ay pinagpapapatay sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon.

Ang Vatican II rin ang dahilan kaya pinupuna ng Simbahan at iba pang mga Kristyano ang mga walang habas na pagpatay at pagyurak sa karapatan ng tao ng administrasyong Duterte.

* * *

Naawa ang Usaping Bayan sa mga mapagkalingang mga magulang at guro na tiyak na nahihirapang ipaliwanag ang kontradiksyon ng kanilang itinuturong mabuting asal at gawi sa mga nakikita sa labas ng tahana’t paaralan ng kanilang mga anak at mag-aaral, lalo yung kontradiksyon na hatid ng mga inaasal ni Duterte. Kaya patuloy na nanalangin ang Usaping Bayan na harinawa ay mabuksan ang puso at maliwangan ang isip ni Duterte.

* * *

Pasyalan ninyo ang Beyond Deadlines sa www.beyonddeadlines.com para sa mga balita sa ating nagbabagang panahon. Sana ay makaugalian ninyo na bisitahin lagi ang website ng Beyond Deadlines. Salamat po. Pasyalan nyo rin ang pahayagang Hataw sa hatawtabloid.com kung saan lumalabas din ang Usaping Bayan tuwing Miyerkoles at Biyernes.

 

*Ang mga pananaw sa artikulong ito ay sa sumulat.  Maaring hindi ito ang opisyal na posisyon ng Beyond Deadlines.

 

BD Admin: You think your friends gonna like this story? If you do, kindly share it. Thanks.
Nelson Flores, J.D., MSCK
A former reporter of the Philippine Daily Inquirer, Manila Standard Today, and a regular columnist of the Metro Manila based daily tabloid newspaper Hataw; Nelson Flores is also the former Senior Associate Editor of the Houston based Fil-Am Press and former anchor of dzXL and dzRJ's weekend talk show Usaping Bayan. Mr. Flores has a Bachelor of Arts in Journalism and Law degrees from the University of Santo Tomas and Adamson University and a holder of a study certificate from the Diocesan House of Studies, Iglesia Filipina Independiente (IFI). He is a Freemason and member of Reagan Lodge 1037 in Houston Heights under the jurisdiction of the Most Worshipful Grand Lodge of Texas and a member of the Missionary Society of Christ the King (MSCK).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.