Maestro ng kamatayan?*

SA GITNA ng walang pakundangang pagpatay sa mga pari sa loob ng anim na buwan na nagdaa’y patuloy pa rin ang panunuligsa ni Pangulong Rodrigo Duterte sa simbahang Romano Katoliko na lalong nagpapatibay sa hinala na ang mga pagpatay sa mga kleriko ay hindi gawa-gawa lamang ng mga ordinaryong kriminal.

Tila isang maestro ng orkestra si Duterte na kumukumpas sa gitna ng mga alingaw-ngaw ng bala na tumapos sa buhay nila Padre Richmond Nilo, Marcelito Paez, at Mark Ventura dahil imbes na magpakita ng pakikiramay ay patuloy pa ito sa kanyang kadalasan ay walang basehang panunuligsa sa simbahan. May nakapagsabi tuloy na ang layunin ni Duterte sa kanyang mga pagbatikos sa gitna ng mga pagpatay sa mga pari o panghaharas na ginagawa laban sa kanila ay isang paraan upang mapatahimik ang institusyong simbahan dahil nagiging kritikal na ito sa kanyang administrasyon.

Pilit na ikinakawing ng mga awtoridad sa mga ordinaryong kriminal ang kamatayan ng mga pari ng sa gayon ay hindi natin makita na “maliban sa paglilingkod sa mga dukha, pinagkakaitan ng karapatan at inaapi sa lipunan na mamamayan,” ay wala silang nagawang mabigat na kasalanan para patayin. Ang tanging kasalanan nila’y paglingkuran lamang sa mga taong pinagdadamutan nang pansin ng mga pinuno ng pamahalaan at mga matataas sa lipunan.

Sila Padre Nilo, Paez at Ventura at marami pang mga pari, at karamihan sa mga taong simbahan mula sa hanay ng mga Romano, Aglipay, Episcopal at Orthodox ay mga tunay na lingkod ng Diyos at bayan.

Nakatitiyak ang Usaping Bayan na kung ano man ang kakulangan ng mga pari o nagawang kasalanan ay malayo at hindi sila kahalintulad ng mga tunay na halang ang bituka na ganun-ganun na lamang pumatay sa mga walang laban, manamantala sa mga maliliit, at magnakaw sa kaban ng bayan.

Sila Padre Nilo, Paez at Ventura ay hindi mga pul-politiko, ganid na negosyante, o di kaya’y mapangyurak na panginoong maylupa para kitlan ng buhay. Sila ay alagad ng simbahan na iniwan ni Hesus sa atin para pagyamanin o itangi.

Nakalulungkot na sa kabila ng pagiging pinakamalaking Kristiyanong bansa sa Asya ay patuloy na nawawalang halaga ang buhay at dangal dito sa atin. Iilan lamang kasi ang tunay na nagsabuhay ng pananampalatayang ang layunin ay palayain ang tao mula sa kasalanan nang kawalang katarungan sa mga ugnayan ng tao at pagmamahal sa kapwa’t kalikasan.

Harinawa ay tigilan na ni Duterte ang pagbalewala sa buhay at dangal ng tao. Maghari nawa ang kalooban ng Diyos dito sa lupa para ng sa langit.

* * *

Pasyalan ninyo ang Beyond Deadlines sa www.beyonddeadlines.com para sa mga balita sa ating nagbabagang panahon. Sana ay makaugalian ninyo na bisitahin lagi ang website ng Beyond Deadlines. Salamat po. Pasyalan nyo rin ang pahayagang Hataw sa hatawtabloid.com kung saan lumalabas din ang Usaping Bayan tuwing Miyerkoles at Biyernes.

 

*Ang mga pananaw sa artikulong ito ay sa sumulat.  Maaring hindi ito ang opisyal na posisyon ng Beyond Deadlines.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.