Luke Who’s Talking #99*

Aanhin pa ang libro kung ang katabi mo ay matalino…?

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Ang mga pananaw sa artikulong ito ay sa sumulat.  Maaring hindi ito ang opisyal na posisyon ng Beyond Deadlines. 

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.