Luke Who’s Talking #98*

“Ang mga lalake raw ay pabigat lang sa buhay ng mga kababaihan pag kinasal, dapat pala kapag nag propose ang mga ito hindi ‘Will You Marry Me?’ kundi ‘Will You Carry Me?’ ”

 

 

 

 

 

 

 

*Ang mga pananaw sa artikulong ito ay sa sumulat.  Maaring hindi ito ang opisyal na posisyon ng Beyond Deadlines. 

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.