Banyuhay ni Heber’s “Isang awit ng pag-ibig mula sa akin para sa iyo…”

Image © videolike.org

Isa sa makabagbag damdaming awiting romantiko ng Heber Bartolome at ng kanyang Banyuhay

 

Music Video © YouTUBE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.