Luke Who’s Talking #88*

Kung may malinis na tao sa mundo, yun ay walang iba kundi ang mga amo…mahilig silang mag sabon

 

 

 

 

 

*Ang mga pananaw sa artikulong ito ay sa sumulat.  Maaring hindi ito ang opisyal na posisyon ng Beyond Deadlines.                

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.