Ang Pista ng Itim na Nazareno at ang pananampalataya nating mga Pilipino*

BILANG isang Kristiyanong bansa ay taon-taon nating ipinagdiriwang ang Kapistahan ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Isa itong malakihang pagdiriwang na dinadaluhan ng milyon-milyong deboto.

Katulad ng ating mala-pagano na paggunita ng Mahal na Araw, ang magulong prosisyon ng Itim ng Nazareno sa paligid ng Basilica ng Quiapo ay malinaw na impluwensiyado ng ating paganong nakaraan kaya ang pagdiriwang nating ito ay kakaiba.

Pero sa kabila nang pagiging kakaiba ng pagpapakita natin ng pananampalataya sa bahaging ito ng Asya ay hindi tayo nagiisa sa ganitong uri ng debosyon sapagkat ang mga Mehikano at Latino Amerikano ay kahalintulad natin pagdating sa pagpapakita ng debosyon, siguro dahil pareho tayong sinakop ng Espanya noong ika-15 at 16 na daan taong siglo.

Maliban sa Brazil, ang mga bansa sa Central at Timog Amerika (na kilala rin sa tawag na Latin Amerika) ay tulad natin na dating kolonya ng Espanya. Gamit ang krus at espada, sinakop at pinilit tayo ng mga Kastila na maging Kristiyano.

Gayon man, sa kabila ng pagtanggap natin ng mabuting balita mula kay Hesukristo ay malinaw pa rin na kakaiba ang ating pagiging Kristiyano lalo na kung ikukumpara ito sa traditional na paniniwala ng konserbatibo at reaksyonaryong Katolisismo na itinataguyod ng Espanya. Ito ay dahil mahigpit na nilabanan ng ating mga ninuno ang impluwensiyang hatid ng mga Kastila na ang naging resulta ay ang kakaibang timpla ng ating pananampalatayang Kristiyano.

Kaya hindi kataka-taka, halimbawa, na hanggang sa ngayon ay nagpapaalala sa atin ang mga paring Romano Katoliko na huwag maniwala sa mga anting-anting, sa mga elemental o lamang lupa na nilalang tulad ng duwende, diwata, engkanto o engkantada.

Pinaaalalahanan din tayo na huwag maniwala sa mga aswang, kapre, maligno o di kaya ay huwag umakyat sa Bundok ng Banahaw upang mag orasyon o “pakainin” ang mga anting-anting. Ang mga patuloy paalalang ito sa ngayon ay patunay na sa kabila ng pagiging Kristiyano natin ay napakalakas pa rin ng ating mga paganong paniniwala.

Malinaw na bigo ang mga Kastila na tuluyang burahin sa ating diwa ang pagiging pagano.

Walang tama o mali sa ating mala-paganong pagsasabuhay ng pagiging Kristiyano dahil ito ang ating kultura. Walang masama o dapat ikahiya dito. Bagkus, ang ating kakaibang pagsasabuhay ng pananampalatayang Kristiyano ay dapat ipagmalaki dahil isa ito sa konting maliit na tagumpay ng ating kaakuhan at kultura laban sa daluyong ng kanluraning impluwensya.

* * *

Kung ibig ninyong maligo sa hot spring ay pumunta kayo sa Infinity Resort sa Indigo Bay Subdivision, Brgy. Bagong Kalsada, Calamba City. Malapit lamang ito sa Metro Manila at mula sa resort na ito ay tanaw ninyo ang banal na bundok Makiling.

Magpadala nang mensahe sa www.facebook.com/privatehotspringresort para sa karagdagang impormasyon o reserbasyon ng lugar. Salamat po.www.facebook.com/privatehotspringresort para sa karagdagang impormasyon o reserbasyon ng lugar. Salamat po.

 

*Ang mga pananaw sa artikulong ito ay sa sumulat.  Maaring hindi ito ang opisyal na posisyon ng Beyond Deadlines.

 

One Comment

  1. Pingback: Ang Pista ng Itim na Nazareno at ang pananampalataya nating mga Pilipino* - Duterte Daily

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.