Isang Makabuluhan at Masimulain na Bagong Taon sa ating lahat*

KUNG ang Araw ng Kapaskuhan ay simula ng ating katubusan, umpisa nang masinop na pagtatayo ng kaharian ng Diyos at ng pagpapalaganap ng kanyang kalooban “dito sa lupa para ng sa langit,” ang Bagong Taon naman ang pasimula sa mga inaasahang pagbabago sa ating ordinaryong buhay.

Ika nga nating mga Pilipino, ang Bagong Taon ay bagong simula at pagpapalit pahina sa ating buhay kaya hindi kataka-taka na dito lumalabas ang mga New Year’s resolution at ang mga taimtim na panalangin sa Maykapal kung saan umaamot tayo ng awa sa Dakilang Lumikha.

Parehong masaya’t malungkot ang Bagong Taon para sa atin. Masaya, kasi maraming salu-salo, reunion, kita-kita ng tropa at siyempre, isa nga itong simula ng inaasahan natin na kakikitaan ng mga pagbabago. Sa kabilang banda ay malungkot din ang Bagong Taon dahil sa mga may maiiwan tayong masasayang ala-ala o may mga nauna na sa atin na hindi na natin makakasama hanggang sa tayo ay sumunod na sa kanila.

Ang Bagong Taon para sa atin ay isa ring paraan at angkop na panahon upang palakasin ang mga ugnayan na nagbibigkis sa ating pamilya at mga kaibigan. Sa pamamagitan ng mga salu-salo, inuman at muling pagsasama-sama sa harap ng hapag kainan ay napalalakas natin ang mga ugnayang ito.

Sa panahon din na ito naipakikita ng mga kabataan ang kanilang pagiging masunurin at mapagmahal sa magulang, mga nakatatanda sa kanila at sa pamilya kaya ang karamihan, kahit nakahiwalay na sa kani-kaniyang mga magulang o pamilya, ay nagbabalik sa bayan na sinilangan o ancestral house upang makasalo lamang sila. 

Higit sa lahat, ang Bagong Taon ay panahon din ng pagpapatawad sa isa’t isa. Tanda ito na dapat ng limutin ang mga sigalot na bumalot sa mga ugnayan. Panahon ito upang muling payamanin at palaputin ang mga nagbibigkis na ugnayan sa ating lahat.

Muli, isang Makabuluhan at Masimulaing Bagong Taon sa ating lahat.

* * *

Kung ibig ninyong maligo sa hot spring ay maari kayong pumunta sa Infinity Resort sa Indigo Bay Subdivision, Brgy. Bagong Kalsada, Calamba City. Malapit lamang sa Metro Manila at mula sa resort na ito ay tanaw ninyo ang banal na bundok Makiling.

Magpadala nang mensahe sa www.facebook.com/privatehotspringresort para sa karagdagang impormasyon o reserbasyon ng lugar. Salamat po.

* * *

Mababasa rin po ang kolum na ito sa tabloid na “Hataw, D’yaro ng Bayan” tuwing Miyerkoles at Biyernes.

* * *

 

*Ang mga pananaw sa artikulong ito ay sa sumulat.  Maaring hindi ito ang opisyal na posisyon ng Beyond Deadlines.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.