Luke Who’s Talking #84*

Uso na naman ang mga Super Heroes ngayong pasko, lalo na sa mga mall at mga tiangge … mga kasapi ng Gastos League …

 

 

 

 

 

 

 

*Ang mga pananaw sa artikulong ito ay sa sumulat.  Maaring hindi ito ang opisyal na posisyon ng Beyond Deadlines.            

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.