Instant Culture*

ANG ating kultura ngayon ay may katangiang nagmamadali. Bunga nito ay unti-unting tumatatak sa ating kultura ang kawalan ng pasensya sa proseso, pagsisinop o pagkainis sa mga mahahabang gawain. Isa sa pinaka-tatak ng kulturang ito ay ang salitang “instant.”

Simula na mauso ang mga bagay na “instant” sa ating mga iniinom at kinakain tulad ng instant coffee, instant noodles, instant chocolate o instant milk ay tila lahat na ay ibig na rin nating gawing “instant.”

Gusto natin ng instant trabaho, instant yaman, instant kalusugan, instant kain, instant ligaw, instant syota, instant asawa, at instant…instant…instant.

Madali na tayong mainip ngayon dahil ibig ang ibig nating mangyari sa lahat ay madalian. Dahil dito ay nagiging “alien” na sa atin ang magpasensya, magtiyaga o magtiis lalo na sa harap ng mga suliranin.

Hindi tuloy kataka-taka na ultimo problema ng bayan tulad halimbawa ng kahirapan, corruption at paglaganap ng bawal na gamot, ang solusyon na naiisip ng mga nagmamadaling pul-politiko ay instant din, extrajudicial killing o EJK.

Ang kulturang nagmamadali o instant na ipinamana sa atin ng mga kanluranin ang isa sa mga sagabal sa ating makabuluhang pag unlad. Dahil din dito ay nawalan na tayo ng kakayahang manahimik sa isang tabi, maglimi’t magnilay na para bagang ang pagtigil o pagmamabagal natin ay malaking kahinaan at magbubunga ng kawalan.

Hindi na tayo tumitingin sa kinabukasan dahil palaging nakatuon na lamang ang ating pansin sa mabilis na ngayon. Kaya ano ang aasahan natin? Wala kundi ang kawalang tibay ng ating mga plano’t ginagawa. Dahil instant ang lahat ng bagay ay instant din kung ito ay mangawala.

Sa totoo lang, ang kulturang nagmamadali ay kultura ng katamaran at kamangmangan. Wala iiwang “legacy” at dunong ang ating henerasyon sa ating saling-lahi kung hindi tayo titigil sa ating instant mentality.

* * *

Nagbabala ang Tsina kamakailan na lulusubin na nila ang Taiwan kung sakaling magpadala doon ng barkong pandigma ang United States.

Matatandaang ang Taiwan ay hindi kinikilala bilang isang bansa ng Tsina. Para sa kanila ay isang alibughang lalawigan ang Taiwan.

Harinawa ay may plano na ang kasalukuyang administrasyon para sa mga kababayan natin duon sa Taiwan kung sakaling biglang sumiklab ang digmaan sa islang yun. Sana ay hindi lamang sila nakatunganga habang umaasa na walang mangyayaring gulo at lilipas din ang isyung ito.

* * *

Kung ibig ninyong maligo sa hot spring ay maari kayong pumunhta sa Infinity Resort sa Indigo Bay Subdivision, Brgy. Bagong Kalsada, Calamba City. Malapit lamang sa Metro Manila at mula sa resort na ito ay tanaw ninyo ang banal na bundok Makiling.

Magpadala nang mensahe sa www.facebook.com/privatehotspringresort para sa karagdagang impormasyon o reserbasyon ng lugar. Salamat po.

 

*Ang mga pananaw sa artikulong ito ay sa sumulat.  Maaring hindi ito ang opisyal na posisyon ng Beyond Deadlines.

One Comment

  1. Pingback: Instant Culture* - Duterte Daily

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.