Filipino Time*

TAYONG mga Filipino ay napupuna dahil sa ating palagiang pagiging huli sa ating  mga appointment o schedule.

Ito ang dahilan kaya nabansagan ang pagiging huli natin sa mga lakaran na “Filipino Time.” Subalit hindi naipaliliwanag ng bansag na ito ang dahilan ng ating kakaibang pagbibigay halaga sa oras o panahon na ikinasusuya ng hindi lamang iilan, lalo na yung mga taga-lungsod at mga banyaga mula sa kanluran.

Dapat nating maunawaan na ang Pilipinas, sa kabila ng mga naglalakihang malls, five-star na hotel at dami ng magagarang sasakyan sa daan ngayon ay nananatiling isang agrikultural na bansa ang ating bayan. Ika nga, tayo ay may “makabagong” bihis lamang.

Ang mayorya sa mga nagpapatakbo ng ating bansa ay mga panginoong maylupa pa rin at kakaunti lamang ang tinatawag na “industrialists” o mga may-ari ng industriya.

Sa madaling salita, marami pa rin sa ating mga kababayan ang nabubuhay sa pamamagitan ng lupa. Hindi sa pabrika o mga opisina, na ginagabayan ng oras sa pagtatrabaho, nakasalalay ang kanilang ikinabubuhay.

Kung magbabalik tanaw tayo sa kasaysayan ng mundo ay malalaman natin na ang panahon o oras para sa mga taong sangkot sa agrikultura tulad nating mga Filipino ay nakabatay sa ritmo ng panahon at katawan. Seasonal ang oras sa mga tagapagtanim at ang saligang batayan ng mga ito ay ang nasabi ngang ritmo ng panahon at katawan.

Iba naman ang konsepto ng panahon para sa mga nasa industrialisadong bansa kung saan ang batayan ng orasan ay nakasalalay sa segundo, minuto o oras. Ito ay mga artipisyal na pagtataya ng panahon na inimbento ng mga kapitalista bilang bahagi ng kanilang paraan nang pagdidisiplina sa mga manggagawa ng pabrika o industriya upang sila ay dumating sa takdang oras ng trabaho.

Walang halaga sa mga gumagamit ng artipisyal na orasan (halimbawa ay relo) tulad ng mga kapitalista ang ritmo ng panahon o katawan. Tanging ang patak lamang ng segundo sa kanilang relo ang importante dahil ito ay isa sa kanilang ginagamit na sistema ng panukat para sa oras na itinrabaho ng isang manggagawa.

Lumalabas ngayon na para sa ating mga Filipino, sa kabila nang pagkabighani natin sa konsepto ng panahon na pinangingibabawan ng segundo, minuto at oras; ang nasusunod pa rin na orasan ay ang ritmo ng panahon at ating katawan. Sa ayaw o gusto natin, ang ating puso at damdamin ay nanatiling malapit sa kalikasan o kung ano yung natural at malaking bahagi ng ating kultura ay nakabatay sa mga paniniwalang ang ugat ay may kaugnayan sa lupa.

* * *

Kung ibig ninyong maligo sa hot spring ay maari kayong pumunta sa Infinity Resort sa Indigo Bay Subdivision, Brgy. Bagong Kalsada, Calamba City. Malapit lamang sa Metro Manila at mula sa resort na ito ay tanaw ninyo ang banal na bundok Makiling.

Magpadala nang mensahe sa www.facebook.com/privatehotspringresort para sa karagdagang impormasyon o reserbasyon ng lugar. Salamat po.

 

*Ang mga pananaw sa artikulong ito ay sa sumulat.  Maaring hindi ito ang opisyal na posisyon ng Beyond Deadlines.

One Comment

  1. Pingback: Filipino Time* - Duterte Daily

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.