Luke Who’s Talking #81*

“Sumasakit ang likod ko … pero kahit na problema ko ang likod, dapat harapin ko …”

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ang mga pananaw sa artikulong ito ay sa sumulat.  Maaring hindi ito ang opisyal na posisyon ng Beyond Deadlines.      

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.