Labag sa batas ang plano ng pangulo na magtatag ng isang “revolutionary government” (Unang bahagi)*

ANG banta ni Pangulong Rodrigo Duterte kamakailan na magtatayo siya ng isang “revolutionary government” para umano’y mapangalagaan ang kanyang administrasyon laban sa mga tinawag niyang “destabilizers” ay malinaw na labag sa 1987 Constitution dahil wala itong probisyon para sa pagtatatag nito.

Nilagyan ng maraming proseso ang Saligang Batas para mapangalagaan ang pamahalaan o legal na mabago ang istraktura nito kung nanaisin ng bayan, pero walang inilagay na proseso ang mga sumulat ng ating Saligang Batas kaugnay sa sinasabi ni Duterte na “revolutionary government.”

Kabilang o ilan sa mga proseso na nakapaloob sa Saligang Batas ng 1987 na may kaugnayan sa proteksyon ng pamahalaan o di kaya ay pagbabago ng istraktura nito ay ang mga sumusunod:

• ang pagakakaroon ng regular na halalan,
• ang pagkakaroon ng panuntunan sa tinatawag na “legal succession,”
• ang pagkakaroon ng iba’t ibang paraan ng pagaamyenda o pagpapalit ng Saligang Batas,
• ang pagkakaroon ng proseso kaugnay sa pagdedeklara ng Batas Militar;
• at ang pagkakaroon ng monopolyo ng pamahalaan sa lakas militar o paggamit ng instrumento ng karahasan.

Wala sa mga ito ang pagtatayo ng “revolutionary government.”

Sa payak na palagay ng Usaping Bayan, naging labag sa batas ang plano ni Duterte dahil bukod sa wala ito sa Saligang Batas, ay isa itong pagsira sa kanyang sinumpaang tungkulin bago siya manungkulan bilang pangulo ng bansa.

Ayon sa Section 5, Article VII ng Saligang Batas ng 1987 ang sumpa sa katungkulan ay nagsasaad ng ganito:

I do solemnly swear [or affirm] that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President [or Vice-President or Acting President] of the Philippines, preserve and defend its Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the Nation. So help me God.”

Dahil dito ay malinaw ang atas nito kay Duterte na kanyang dapat panatilihin at ipagtanggol (preserve and defend) ang kasalukuyang Saligang Batas. Sa madaling salita, hindi siya puwedeng magtayo ng “revolutionary government.”

At dahil malinaw na hindi ayon sa batas ang pinagsasabi ni Duterte ay marapat lamang natin siyang tanungin kung anong Saligang Batas ang kanyang sinusundan, pinananatili o ipinagtatanggol, ang 1973 (ang Saligang Batas ni Marcos) ba o 1935 (Ang Saligang Batas ng mga kolonyal)?

(May kasunod sa Biyernes)

* * *

Kung ibig ninyong maligo sa hot spring ay maari kayong pumunhta sa Infinity Resort sa Indigo Bay Subdivision, Brgy. Bagong Kalsada, Calamba City. Malapit lamang sa Metro Manila at mula sa resort na ito ay tanaw ninyo ang banal na bundok Makiling.

Magpadala nang mensahe sa www.facebook.com/privatehotspringresort para sa karagdagang impormasyon o reserbasyon ng lugar. Salamat po.

* * *

(Maari ring mabasa ang Usaping Bayan sa Opinion Section ng pahayagang Hataw tuwing araw ng Miyerkoles at Biyernes. Makikita rin sa  http://www.hatawtabloid.com ang tala na ito).

*Ang mga pananaw sa artikulong ito ay sa sumulat.  Maaring hindi ito ang opisyal na posisyon ng Beyond Deadlines.

One Comment

  1. Pingback: Labag sa batas ang plano ng pangulo na magtatag ng isang “revolutionary government” (Unang bahagi)* - Duterte Daily

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.