Health News

“Global Handwashing Day” ipinagdiwang sa PH

Image © india.com

IPINAGDIWANG nitong Martes ang Pandaigdigang Araw ng Paghuhugas ng Kamay (Global Handwashing Day) sa Pinyahan Elementary School sa Lungsod Quezon sa pangunguna ng Manila Water, Department of Health, Department of Education, mga guro, estudyante at opisyal ng lungsod sa pamamagitan nang pagtuturo ng tamang paraan nang paghuhugas ng kamay sa mga kabataan.

Ayon kay Gel Alfonso, program manager ng Manila Water, napakahalaga, lalo na sa mga kabataan, na matutunan nila ang paraan ng tamang paghuhugas ng kamay lalo na’t ang sakit na diarrhea ay isa sa mga sanhi ng maagang kamatayan ng mga bata sa Pilipinas, lalo na yung mga limang taong gulang pababa.

Ayon sa datos na nakalap ng Beyond Deadlines mula sa Institute for Health Metrics and Evaluation-Philippines lumalabas na pang-15 ang sakit na diarrhea bilang sanhi ng biglaang pagkamatay ng mga bata sa listahan ng mga nakamamatay na sakit sa Pilipinas.

(Basahin pa: http://www.healthdata.org/philippines)

Ang diarrhea o pagtatae, na kilala rin sa tawag na Loose Bowel Movement (LBM), ay madalas nakukuha sa pagkain na narumihan o impeksyon sa bituka. Ang matinding diarrhea ay hindi biro dahil nagiging sanhi ito ng panghihina, sakit ng ulo at dehydration o pagkaubos ng tubig sa katawan na maaring ikamatay.

Sinabi pa ni Alfonso na nakababahala na dahil lamang sa hindi tamang paghuhugas ng kamay ang sakit na diarrhea ang isa sa pangunahing killer disease sa kasalukuyan ng mga kabataan.

“Malaking bagay na maituro sa mga kabataan ang wastong paghuhugas ng kanilang kamay, hindi lamang sa paaralan kundi maging sa kanilang mga tahanan upang makaiwas sila sa ano mang sakit ” diin ni pa ni Alfonso.

Base sa datos, ang unang Global Handwashing Day na isinagawa noong 2008 ay na dinaluhan ng mahigit na 120 milyong kabataan sa buong mundo mula sa mahigit na 70 bansa. Ang mga ito ay naturuan ng tamang paraan ng paghuhugas kamay gamit ang sabon.

Idinagdag pa ni Alfonso na target nila na maturuan a ng tamang paghuhugas ng kamay ng mahighit sa 25,000 estudyante sa mga paaralan sa iba’t ibang lugar ng ating bansa.

Santiago Celario
Si Santiago Celario ay isang batikang manunulat ng mga balita sa wikang Pilipino. Nagtapos siya ng kursong Agham Pampolitika (Political Science) sa Pamantasang Manuel Luis Quezon noong 1989 at nakakuha ng sertipikasyon sa Pamamaraan ng Pagtuturo sa nasabi ring pamantasan ng sumunod na taon. Sa kasalukuyan, maliban sa Beyond Deadlines, ay nagsusulat si Santiago sa iba't ibang pahayagang tabloid sa Kalakhang Maynila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.