Prinsipyo’t hindi karahasan ang dapat magbuklod sa mga kapatiran*

NAKALULUNGKOT na ang isang kapatiran o fraternity/sorority na dapat sanang tagapagtaguyod ng kapakanan ng mga ibig maging kaanib nito ang kung minsan ay siyang nagiging daan ng kanilang kapahamakan kundi man maagang kamatayan.

Ang malungkot na katotohanang ito ay nabigyang buhay na naman ng masawi ang University of Santo Tomas law student na si Horacio Castillo III sa isang initiation rites umano ng kapatirang Aegis Juris na kanyang pinasukan. Hindi maintindihan ng Usaping Bayan kung bakit kailangang ang mga “rites of passage” ng isang kapatiran ay maging mapanganib sa buhay at kalusugan gayong maraming pagsubok ang maaring gawin upang masukat ang tapang, tatag at katapatan ng isang neophyte.

Hindi tama na dahas at takot ang magbibigkis sa isang kapatiran sapagkat walang kahahantungan ito kundi kapariwaraan ng mga magiging kasapi. Higit na mas magiging matibay ang mga kapatiran kung prinsipyo na isinabubuhay ang saligang batayan ng pagkakaisa dahil dito ang uusbong ay respeto at tunay na pagmamahal sa kapwa.

Pansinin na ang mga kilusang aktibista ay isang kapatiran rin subalit hindi dumaraan sa mga mararahas na initiation rites ang mga kasama dito. Gayun man ay malinaw na hindi matatawaran ang katapatan sa isa’t isa ng mga kasama sa kilusan kahit dekada na ang dumaan o kahit hindi na kumikilos ang kasama sa mga larangan. Nanantili ang respeto at disiplina dahil sa prinsipyong sinuso mula sa kilusan.

Oo nga’t may mga taksil din sa kilusan pero may mga gayun din sa mga kapatiran.

Frat man din po ang inyong lingkod at sa katunayan ay nagtayo po tayo ng kapatiran (Confraternitas Justitiae) sa Kolehiyo ng Batas sa Pamantasang Adamson pero ang itinanim ko sa aking mga kapatid ay isang bigkisan na ang saligang batayan ay prinsipyong Makatao’t Makabayan, hindi karahasan.

Miyembro din po ang inyong lingkod ng dakila at pandaigdigang kapatirang Masoneriya kung saan lalong hinuhubog ang likas na kabutihan ng tao ayon sa kagustuhan ng Dakilang Arkiteko ng Kalawakan.

Ito’y mga patunay lamang na hindi salungat sa pagkakaroon ng kapatiran ang kawalan ng karahasan.

Sa isang lipunan na pinaghaharian ng karahasan at kamatayan tulad ng sa atin sa ngayon ay malaki ang maitutulong ng mga kapatiran kung ang mga kasapi nito ay magiging ahente ng kapayapaan. Mabigat ang responsibilidad ng mga kapatiran, hindi lamang sa kanilang mga kapatid kundi sa lipunang ginagalawan.

* * *

Kung ibig ninyong maligo sa hot spring ay maari kayong pumunhta sa Infinity Resort sa Indigo Bay Subdivision, Brgy. Bagong Kalsada, Calamba City. Malapit lamang sa Metro Manila at mula sa resort na ito ay tanaw ninyo ang banal na bundok Makiling.

Magpadala nang mensahe sa www.facebook.com/privatehotspringresort para sa karagdagang impormasyon o reserbasyon ng lugar. Salamat po.

* * *

(Maari ring mabasa ang Usaping Bayan sa Opinion Section ng pahayagang Hataw tuwing araw ng Miyerkoles at Biyernes. Makikita rin sa  http://www.hatawtabloid.com ang tala na ito).

*Ang mga pananaw sa artikulong ito ay sa sumulat.  Maaring hindi ito ang opisyal na posisyon ng Beyond Deadlines.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.