Opinions

Ingatan ang Inyong Mga Anak!*

NAPAKARAMING pangyayari ang tunay na ikinakatakot ng mga magulang subalit walang hihigit pa sa pangambang dala ng kabi-kabilang patayan na kinabibilangan ng mga kabataan bilang biktima.

Napakaraming espikulasyon kung sino ang salarin. Subali’t napakalinaw na kabataan ang biktima! Ano na ang mangyayari kung ang sinasabing “pag-asa ng bayan” ay maagang kinikitlan ng buhay o kaya nama’y nagugumon sa bisyo at nasisira ang kinabukasan?

 

Paano na ang pag-asa ng bayan? Paano nila makakamit ang naisin nila kung laging may kinatatakutan? Paano na kung lagi silang may takot, lalo na ang mga magulang na tanging ang pananalangin ang sandigan upang ang mga anak ay makauwing ligtas sa bahay? Paano nila matutupad ang ambisyong maging maganda ang kinabukasan kung sila ay limitado ang galaw dahil laging may pangamba sa kanilang kaligtasan?

Napakaraming tanong na sa halip na ituon ang panahon at kakayahan upang mapaganda at maging masaya ang buhay, ang isip ay nakatuon na lamang sa pagiging ligtas sa araw-araw. Nalilimitahan ang galaw, nagiging iba na ang direksyon ng buhay kung laging may pangamba sa buhay.

Tanging ang pag-iingat na lamang ang makakapitan. Kailangang maging mahigpit ang pagsubaybay ng mga magulang sa mga anak. Ingatan sila lagi. Ipaunawa sa kanila na isang uri ng pagmamahal ang ginagawa ng mga magulang kung bakit kailangang laging inaalam ng magulang kung nasaan na sila, kung sino ang mga kasama, at kung anong oras uuwi.

Dapat alam din ng mga anak paano pangangalagaan ang sarili. Huwag ilagay ang sarili sa peligro, umiwas sa masasamang barkada, at iwasan ang mga lugar na di ligtas. Maging mapanuri.  Huwag mainis sa magulang kapag tinatanong kung anong oras uuwi o kung sino ang mga kasama, at ano ang ginagawa. Ibig sabihin nito ay mahal kayo ng inyong magulang dahil ginagabayan nila kayo.

Kapayapaan ay Kayamanan

Tunay ngang kayamanan ang kapayapaan. Bakit?

Dahil magagamit ng tao ang kanilang oras, talino at kapasidad sa pagpapaunlad ng buhay kung sila ay kuntento na sila ay laging ligtas. Makakapunta sa malayong lugar upang magtrabaho, masayang makapapamasyal kasama ng pamilya o ng mga kaibigan.

Kung tahimik at ligtas ang kapaligiran, maitutuon ng mga tao lalo na ng mga kabataan ang kanilang talino at panahon sa magagandang bagay upang sila’y umunlad. Malaya silang makapupunta saan man nila naisin; walang pangamba na maaring sila’y dukutin o patayin, o gawan ng krimen ng mga kampon ng kadiliman.

Sino na ang aasahan ng bayan kung ang kabataan ay nagiging biktima ng karahasan? Sa panahong ito, nagiging doble ang responsibilidad ng mga magulang para sa mga anak.

 

*Ang mga pananaw sa artikulong ito ay sa sumulat.  Maaring hindi ito ang opisyal na posisyon ng Beyond Deadlines.

 

 

 

 

Nida Mendoza-Abu
Nida Mendoza is a veteran journalist who wrote for Malaya Newspaper in the late 1980’s and early 90’s. She also worked as a stringer for a number of foreign news wire agencies which include Jiji Press, Asahi Simbun and the Associated Press. She is currently the Lipa City based writer of Beyond Deadlines.

One Reply to “Ingatan ang Inyong Mga Anak!*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.