Opinions

Napakaraming “sana” para sa ating mga Pilipino*

NAAALALA pa ba ninyo ang kantang “Imagine” na pinasikat ng grupong Beatles noong mga 1960’s to 70’s?

Ito marahil ang isang awiting pinagkukunan ng inspirasyon ng maraming Pilipinong nagnanais ng mapayapa at masaganang buhay.

Mahirap makamit ang “utopia” o isang ideal na kalalagayan, ayon na rin sa “Imagine,” subalit ito’y nagbibigay ng pag-asa sa panahong napakarami nating katanungan…sa mga panahong tulad ngayon.

Napakaraming “sana” ang naiisip ng ating mga kababayan.

Sana ay hindi nasayang ang ipinaglabang kalayaan ng mga dakilang bayani, ng mga nagsakripisyo noong panahon ng Martial Law at ang mga dumagsa sa EDSA 1986 upang makamtan ang kalayaan. Sana ay maging tapat sa tungkulin ang iniluklok nating mamuno sa bayan.

Ngunit nakalulungkot na pagkatapos ng maraming taon, ganito pa rin tayo.

Napakaraming “sana” pa rin ang nasasambit. Sana ay mapayapa na ang bansa, masagana, malaya at namumuhay nang ayon sa ating ninanais. Sana ay magkakasama ang pamilya at hindi na kailangang pumunta sa ibayong dagat upang maghanapbuhay.

At sana ay maging aral sa atin ang kasaysayan. Kahit paano, makakamit natin ang kahit ilang bahagi ng “utopia,” ang mabuhay nang payapa, masagana, at masaya!

* * *

Sa panahong ito na napakalaki ng papel ng social media, kailangang maging mapagsuri ang mambabasa. Isipin kung lehitimo ang balita o gawa-gawa lamang ng ilang tao na nais maghasik ng kalituhan. Divide and rule, ika nga, nang sa gayo’y madali nilang matamo ang tagumpay ng pansariling interes.

Nakalulungkot basahin ang mga comments sa Facebook at ilang social media sites. May mga ilang tao na wari ba’y sarado na ang mga isipan sa mga nangyayari sa paligid. Nagiging duwag na at tamad nang magtanong o mag-isip. Kalimitang katwira’y hindi naman sila apektado ng mga pangyayari, o kaya nama’y nagsasawa nang makialam sa mga isyu.

 

*Ang mga pananaw sa artikulong ito ay sa sumulat.  Maaring hindi ito ang opisyal na posisyon ng Beyond Deadlines.

 

Nida Mendoza-Abu
Nida Mendoza is a veteran journalist who wrote for Malaya Newspaper in the late 1980’s and early 90’s. She also worked as a stringer for a number of foreign news wire agencies which include Jiji Press, Asahi Simbun and the Associated Press. She is currently the Lipa City based writer of Beyond Deadlines.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.